Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief voor de kosten, die samenhangen met de behandeling van de aanvraag en de afgifte, wijziging of schorsing van een kabelbaanvergunning en de afgifte van duplicaten en gewaarmerkte afschriften van een kabelbaanvergunning, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet kabelbaaninstallaties bedraagt € 112,– per uur.

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus