Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 december 2010, nr. Z/F- 3036511, houdende vaststelling van de standaardpremie 2011 (Regeling vaststelling standaardpremie 2011)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op € 1375,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers