Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2010, nr. R&P/RA/2010/22533, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien).]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien).]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien).]

Artikel IV

De wijzigingen in artikel I (onderdeel A en B) zijn van toepassing op alle projecten waarvoor op of na 1 januari 2011 een subsidieaanvraag wordt ingediend. Voor de overige projecten geldt met betrekking tot de wijzigingen in artikel I (onderdeel A en B) de tekst van de regeling, zoals die luidde vóór 1 januari 2011.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2010

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom