Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2010, nr. Z/F-3034281, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2011

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 12,15.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner