Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2013

Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2010 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2009;

Gelet op artikel 6, derde tot en met achtste lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland wordt voor de bepaling van de hoogte van het kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,1%.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2011. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland.

Den Haag, 28 oktober 2010

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner