Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling van 15 september 1967 ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van 23 [...] lid 2 en 7, lid 1, tweede alinea, van de Opiumwet 1960 BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van 15 september 1967 ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van 23 april 1964 ter uitvoering van de artikelen 6, lid 2 en 7, lid 1, tweede alinea, van de Opiumwet 1960 BES

I

De vergoedingen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van 23 april 1964 ter uitvoering van de artikelen 6 lid 2 en 7 lid 1, tweede alinea van de Opiumwet 1960 BES; vaststelling vergoeding voor opiumverloven BES, worden bij de ontvanger, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel k, van de Belastingwet BES, betaald door middel van een door of vanwege de Administrateur van Financiën afgegeven ‘Machtiging tot ontvangst’.