Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Burgerlijk Wetboek BES Boek 4 [oud]

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Burgerlijk Wetboek BES Boek 4 [oud]

Vierde Boek. [oud]

Artikelen 1884 t/m 2012

[vervallen]

Algemene slotbepaling

Artikel 2031

  • 2 Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.