Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling ter uitvoering van artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling ter uitvoering van artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES

Artikel 1

Het register, bedoeld in artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES bevat ten minste de volgende gegevens: