Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES.