Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet, houdende bepalingen tegen verstekelingen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wet, houdende bepalingen tegen verstekelingen BES

Artikel 1

Hij, die zich bevindt of bevonden heeft aan boord van eenig vaartuig, met het oogmerk zich daarmede te doen vervoeren zonder voorafgaande vergunning van den eigenaar, huurder of schipper, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 2

De feiten, krachtens artikel 1 strafbaar gesteld, worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Wet, houdende bepalingen tegen verstekelingen BES.