Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Werkliedenwet 1944 BES

Geldend van 30-08-2011 t/m heden

Werkliedenwet 1944 BES

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Artikel 1A

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 2

Wanneer ingevolge artikel 2, zevende lid, van de Onderlinge regeling deelgenoten van het Werkliedenpensioenfonds, de verplichtingen jegens hen en het in verband met die verplichtingen gereserveerde vermogen aan de Staat der Nederlanden zijn toegewezen en de activa en passiva van het Werkliedenpensioenfonds zijn verdeeld, kunnen bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorschriften worden gegeven die noodzakelijk zijn om het recht op pensioen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Onderlinge regeling, de verplichtingen op grond van opgebouwde rechten op pensioen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Onderlinge regeling, en het recht op nabestaanden- en wezenpensioen, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Onderlinge regeling te garanderen.

Artikel 3 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 4 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 5 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 6 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 6a [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 6b [Vervallen per 30-08-2011]

Hoofdstuk II. Pensioenen [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 7 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 7a [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 8 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 9 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 15 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 16 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 17 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 18 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 19 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 20 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 21 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 22 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 23 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 24 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 28 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 29 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 30 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 31 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 32 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 33 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 34 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 35 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 36 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 37 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 38 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 39 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 40 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 41 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 41a [Vervallen per 30-08-2011]

Hoofdstuk III. Straffen [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 42 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 43 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 44 [Vervallen per 30-08-2011]

Hoofdstuk IV. Beëindiging van de dienst [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 45 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 46 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 47 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 48 [Vervallen per 30-08-2011]

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 49 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 50 [Vervallen per 30-08-2011]

Artikel 51

Deze wet wordt aangehaald als: Werkliedenwet 1944 BES.

Artikel 52

[vervallen]