Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: WEB BES
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet (BES)
Identificatienummer:BWBR0028395

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 16-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet educatie en beroepsonderwijs BES


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
 2. Eindexamenbesluit VO BES
 3. Regeling aanwijzing diploma’s BES
 4. Regeling geschillen zorg BES
 5. Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2012
 6. Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES
 7. Staatsexamenbesluit VO BES
 8. Uitvoeringsbesluit WEB BES

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES, artikelen: 2.11 , 2.12
 2. Leerplichtwet BES, artikel: 1
 3. Regeling aanwijzing diploma’s BES, artikel: 1
 4. Regeling geschillen zorg BES, artikel: 1
 5. Regeling onderwijscontroleprotocol BES 2012, bijlage: Bijlage
 6. Regeling studiefinanciering BES, artikelen: 1 , 2 ; hoofdstuk: Hoofdstuk 2
 7. Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 1
 8. Wet primair onderwijs BES, artikelen: 1 , 4 , 26 , 91 , 119
 9. Wet sociale kanstrajecten jongeren BES, artikelen: 1 , 2
 10. Wet voortgezet onderwijs BES, artikelen: 1 , 2 , 21 , 24 , 25 , 67 , 82 , 84 , 94 , 124 , 142 , 172 , 193 , 194
 11. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beroepsgerichte kwalificatiestructuur), artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 18-12-2014)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

32396

 

 

Aanhangig

33948

 

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 432

33645

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

 

Wijziging

10-05-2012

Stb. 2012, 257

32892

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

01-08-2015

 

Wijziging

08-12-2011

Stb. 2011, 656

32558

22-02-2012

Stb. 2012, 92

01-08-2014

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

01-03-2014

Stb. 2014, 104

01-01-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 432

33645

16-10-2013

Stb. 2013, 432

02-11-2013

t/m 10-10-2012

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 432

33645

16-10-2013

Stb. 2013, 432

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-01-2012

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 560

32316

07-11-2011

Stb. 2011, 560

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

03-02-2011

Stb. 2011, 34

07-12-2011

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 571

32825

17-11-2011

Stb. 2011, 571

09-10-2011

 

Wijziging

03-10-2011

Stcrt. 2011, 18097

 

03-10-2011

Stcrt. 2011, 18097

01-08-2011

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

03-02-2011

Stb. 2011, 34

17-02-2011

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

03-02-2011

Stb. 2011, 34

10-10-2010

 

Nieuwe regeling

21-09-2010

Stb. 2010, 576

 

30-09-2010

Stb. 2010, 389