Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Geldend op 16-04-2012


  • Artikel 2.3.7. Gebruik persoonsgebonden nummer door openbaar lichaam [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

    Onverminderd het overigens bij of krachtens de wet bepaalde omtrent het gebruik van het persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam, gebruikt het openbaar lichaam het persoonsgebonden nummer BES van een deelnemer aan een beroepsopleiding of een voortijdige schoolverlater als bedoeld in artikel 8.3.1 uitsluitend ten behoeve van: