Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit administratieve boete trustwezen BES[Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 10-10-2010 t/m 30-06-2012

Besluit administratieve boete trustwezen BES

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

 • 2 De hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen van de betrokken verlener van beheersdiensten. De boete bedraagt:

  • a. bij een eigen vermogen van ten hoogste USD 5.000: USD 500;

  • b. bij een eigen vermogen van meer dan USD 5.000, doch ten hoogste USD 12.500: USD 1.000;

  • c. bij een eigen vermogen van meer dan USD 12.500, doch ten hoogste USD 25.000: USD 1.500;

  • d. bij een eigen vermogen van meer dan USD 25.000, doch ten hoogste USD 50.000: USD 2.000;

  • e. bij een eigen vermogen van meer dan USD 50.000: USD 2.500.

 • 3 De bedragen genoemd in het tweede lid worden telkens opgelegd voor elke dag dat men in overtreding is.

 • 4 De Bank kan het boetebedrag matigen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit berust op artikel 22, tweede lid, van de Wet toezicht trustwezen BES.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit administratieve boete trustwezen BES.