Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit wettelijke rente BES

Geldend van 16-02-2012 t/m heden

Besluit wettelijke rente BES

Artikel 1

De wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES, is gelijk aan de beleningsrente die door de Centrale Bank van Cura├žao en Sint Maarten laatstelijk is vastgesteld voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 2┬áprocentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit wettelijke rente BES.