Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 448, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES wordt gesteld op telkens 279 USD.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.