Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES

Artikel 1

  • 1 Eene vereeniging, welke ten doel heeft:

    • 1°. ongehoorzaamheid aan of overtreding van eene algemeene verordening of eene keur;

    • 2°. aanranding of bederf der goede zeden; of

    • 3°. stoornis in de uitoefening van rechten van wien het ook zij;

    • 4°. het bedrijven, in stand houden of bevorderen van discriminatie van mensen wegens hun ras;is, als strijdig met de openbare orde, verboden.

  • 2 Onder discriminatie wordt in dit artikel verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Wetboek van Strafrecht BES.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES.