Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit zoetstoffen in levensmiddelen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit zoetstoffen in levensmiddelen BES

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. quantum satis: het toevoegen van zoetstoffen overeenkomstig goede produktiemethoden in hoeveelheden die niet groter zijn dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet misleid wordt;

 • b. gaseosa: de als zodanig aangeduide waar, welke bestaat uit een niet-alcoholhoudende drank op basis van water, waaraan zijn toegevoegd kooldioxide, zoetstoffen en aroma’s;

 • c. snacks: voorverpakte, gearomatiseerde, gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten;

 • d. «tafelbier», «bière de table» en «table beer»: de als zodanig aangeduide waar met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6% met uitzondering van «Obergaeriges Einfachbier»;

 • e. cyclaamzuur: cyclaamzuur en de natrium- en calciumzouten daarvan;

 • f. saccharine: saccharine en de natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan;

 • g. neohesperidine: neohesperidine dihydrocalchone.

Artikel 2

 • 1 Onverminderd andere wettelijke bepalingen mogen zoetstoffen slechts aanwezig zijn in de volgende eet- of drinkwaren:

  • a. eet- of drinkwaren die uitsluitend bestemd zijn voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar die voldoet aan dit besluit; of

  • b. samengestelde eet- of drinkwaren:

   • zonder toegevoegde suikers of met verlaagde energiewaarde;

   • bestemd voor een hypocalorisch dieet; en

   • met een verlengde houdbaarheid;

  met uitzondering van baby- en zuigelingenvoeding.

 • 2 In eet- en drinkwaren zijn slechts zoetstoffen aanwezig met inachtneming van de bijlage.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag na de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 25 november 2004.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit zoetstoffen in levensmiddelen BES.

[Red: Niet opgenomen.]