Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend op 01-01-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 91

    • 1. Indien de Rijksvertegenwoordiger het in het belang van het openbaar lichaam nodig oordeelt, voorziet hij in afwijking van artikel 90 in de waarneming. Alvorens daartoe over te gaan hoort hij de eilandsraad, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

    • 2. Hij die door de Rijksvertegenwoordiger met de waarneming van het ambt van gezaghebber is belast, legt in handen van de Rijksvertegenwoordiger een overeenkomstig artikel 77 luidende eed (verklaring en belofte) af.