Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale [...] van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk

Geldend op 28-12-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Het verdrag met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (V.K.) kent geen sociaal zekerheidsartikel. Wel is in het verdrag een restartikel (art. 21) opgenomen.

  Door het ontbreken van een sociaal zekerheidsartikel zijn werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband is verbroken, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, vervolgingsuitkeringen, AAW-uitkeringen en WAO-uitkeringen betaald aan inwoners van het V.K. op grond van het restartikel belastbaar in het V.K. Werkloosheidsuitkeringen, indien het dienstverband niet is verbroken, ziektewetuitkeringen en loondoorbetalingen wegens ziekte (loon ex art. 1638c BW) die betaald/gedaan worden aan inwoners van het V.K. zijn in Nederland belastbaar op grond van het dienstbetrekkingartikel (art. 15) of het directeurenartikel (art. 16).

  Samengevat zijn aan inwoners van het V.K. betaalde

  ZW-uitkeringen:

  belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

  Loondoorbetalingen ex: art. 1638c BW

  belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16)

  WW-uitkeringen:

  belastbaar in Nederland (art. 15 of art. 16), indien het dienstverband niet is verbroken. Is dat wel het geval, dan belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  AOW pensioenen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  AWW pensioenen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Anw uitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Bijstandsuitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Oorlogspensioenen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Verzetspensioenen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Oorlogsuitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  Vervolgingsuitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  AAW-uitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  WAO-uitkeringen:

  belastbaar in het V.K. (art. 21, lid 1)

  In het verdrag met het V.K. is een "remittance base" bepaling opgenomen (art. 27, lid 1). Die bepaling leidt ertoe, dat Nederland aan non domiciled residents in het V.K. slechts vrijstelling voor de hiervoor vermelde pensioenen en uitkeringen verleent voor zover die pensioenen en uitkeringen naar het V.K. zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen.