Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wetstechnische informatie voor Artikel 18


Informatie geldend op 30-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

10-10-2010

 

Nieuwe regeling

07-07-2010

Stb. 2010, 337

32019

23-09-2010

Stb. 2010, 387

Inwtr. 1

Opmerkingen

  • 1)

    Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I en II van deRijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de NederlandseAntillen in werking treden.