Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2011[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2011

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op de artikelen 6 en 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

Het presentiegeld bedraagt € 230,– per dagdeel en € 460,– per dag. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer. De reistijdvergoeding bedraagt € 0,70 per kilometer.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

De vergoeding, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen bedraagt op jaarbasis voor:

 • de voorzitter van het bestuur € 23.810,– voor gederfde tijd en € 6.550,– voor gemaakte kosten;

 • de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur € 9.345,– voor gederfde tijd en € 3.285,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;

 • de overige leden van het bestuur € 2.340,– voor gederfde tijd en € 1.645,– voor gemaakte kosten;

 • de voorzitter van de Raad van Toezicht € 23.330,– voor gederfde tijd en € 5.845,– voor gemaakte kosten;

 • de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht € 14.620,– voor gederfde tijd en € 2.930,– voor gemaakte kosten;

 • de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.345,– voor gederfde tijd en € 2.340,– voor gemaakte kosten;

 • de voorzitter van de Raad voor Geschillen € 3.260,– voor gederfde tijd en € 1.630,– voor gemaakte kosten;

 • de plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Geschillen € 2.445,– voor gederfde tijd en € 1.225,– voor gemaakte kosten;

 • de voorzitter van de Commissie voor de bezwaarschriften € 2.340,– voor gederfde tijd en € 830,– voor gemaakte kosten;

 • de leden van de examencommissie opleiding AA-BA € 1.075,– voor gederfde tijd en € 215,– voor gemaakte kosten.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De vergoedingen, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het corrigeren van onderdelen van het examen, bedragen:

  • a. € 25,– per zitting per kandidaat voor het corrigeren van onderdelen van een gedeelte van het examen;

  • b. € 50,– per zitting per kandidaat voor het integraal hercorrigeren als gevolg van een bezwaarschrift van onderdelen van een gedeelte van het examen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2011.