Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vervangende grenswaarden groot baanonderhoud Buitenveldertbaan[Regeling vervallen per 01-11-2010.]

Geldend van 26-06-2010 t/m 31-10-2010

Regeling vervangende grenswaarden groot baanonderhoud Buitenveldertbaan

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2010]

In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol gelden voor het gebruikjaar 2010, zijnde de periode van 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2010, in de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

Puntnummer

X-coörd

Y-coörd

Grenswaarde

Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

1

97.325

470.400

56,00

(57,00)

2

100.475

472.525

57,68

(58,68)

3

104.150

474.925

58,72

(59,72)

4

106.325

477.125

58,26

(59,26)

5

108.875

478.725

57,93

(58,93)

6

109.675

481.125

57,27

(58,27)

7

107.625

486.025

57,62

(58,62)

8

107.725

489.075

58,65

(59,65)

9

107.725

492.100

57,16

(58,16)

10

108.525

495.350

59,41

(60,41)

11

109.175

498.100

59,06

(60,06)

12

109.550

500.725

58,69

(59,69)

13

110.250

503.025

57,73

(58,73)

14

110.775

500.550

57,01

(58,01)

15

110.575

496.725

58,11

(59,11)

16

111.750

491.425

56,81

(57,81)

17

111.825

487.425

57,15

(58,15)

18

111.950

485.275

61,26

(62,26)

19

113.625

482.275

53,79

(54,79)

20

116.175

481.925

58,62

(59,62)

21

119.050

481.900

57,25

(58,25)

22

122.025

481.450

57,35

(58,35)

23

118.800

481.050

56,53

(57,53)

24

114.525

476.925

57,53

(58,53)

25

116.100

474.050

57,86

(58,86)

26

113.575

472.550

55,37

(56,37)

27

112.500

468.500

56,13

(57,13)

28

112.600

472.325

55,45

(56,45)

29

112.525

475.400

57,00

(58,00)

30

110.475

475.250

57,86

(58,86)

31

108.600

475.075

58,80

(59,80)

32

110.150

471.075

57,10

(58,10)

33

106.800

471.150

56,75

(57,75)

34

103.400

472.225

57,31

(58,31)

35

98.400

470.300

57,10

(58,10)

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervangende grenswaarden groot baanonderhoud Buitenveldertbaan.

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings