Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing vestigingsplaats Pensioen- en Uitkeringsraad per 1 januari 2011

Geldend van 01-08-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, OHW-U-3004891, houdende aanwijzing van de vestigingsplaats van de Pensioen- en Uitkeringsraad per 1 januari 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;

Besluit:

Te rekenen van 1 januari 2011 is de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen gevestigd in Leiden.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink