Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2012.]

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2010, nr. OHW-U-3006099, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 januari 2010, worden per 1 juli 2010 verhoogd met 0,60%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2010 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2010
van tot en met  

1.225,21

1.356,79

23.395,08 minus pensioengrondslag

van tot en met pensioengrondslag maal factor plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,1141

185,00

1.404,45

1.446,64

16,1395

185,00

1.446,65

2.021,13

16,1827

185,00

2.021,14

2.066,96

16,1994

185,00

2.066,97

2.113,24

16,2010

185,00

2.113,25

2.158,62

16,2023

185,00

2.158,63

2.204,45

16,2040

185,00

2.204,46

2.248,92

16,2058

185,00

2.248,93

2.294,76

16,2075

185,00

2.294,77

2.385,51

16,2093

185,00

2.385,52

2.485,34

16,2128

185,00

2.485,35

2.583,36

16,2159

185,00

2.583,37

2.678,65

16,2195

185,00

2.678,66

2.679,11

16,2501

185,00

2.679,12

2.726,30

16,2533

185,00

2.726,31

2.773,49

16,2549

185,00

2.773,50

2.820,23

16,2601

185,00

2.820,24

2.867,88

16,2617

185,00

2.867,89

2.914,62

16,2672

185,00

2.914,63

2.961,36

16,2689

185,00

2.961,37

2.961,81

16,2696

185,00

2.961,82

3.004,92

16,2728

186,00

3.004,93

3.048,94

16,2737

186,00

3.048,95

3.092,96

16,2779

186,00

3.092,97

3.136,07

16,2787

186,00

3.136,08

3.136,52

16,2822

186,00

3.136,53

3.180,08

16,2831

186,00

3.180,09

3.223,19

16,2839

186,00

3.223,20

3.223,64

16,2874

186,00

3.223,65

3.267,21

16,2881

186,00

3.267,22

3.310,32

16,2889

186,00

3.310,33

3.353,88

16,2941

186,00

3.353,89

3.397,44

16,3043

186,00

3.397,45

3.441,01

16,3070

186,00

3.441,02

3.484,57

16,3081

186,00

3.484,58

3.528,13

16,3127

186,00

3.528,14

3.571,69

16,3135

186,00

3.571,70

3.615,26

16,3181

186,00

3.615,27

3.658,82

16,3194

186,00

3.658,83

3.659,27

16,3206

186,00

3.659,28

3.713,73

16,3237

186,00

3.713,74

3.768,18

16,3248

186,00

3.768,19

3.822,63

16,3296

186,00

3.822,64

3.823,09

16,3436

186,00

3.823,10

3.877,54

16,3452

186,00

3.877,55

3.932,00

16,3485

186,00

3.932,01

3.986,45

16,3497

186,00

3.986,46

4.040,90

16,3543

186,00

4.040,91

4.084,02

16,3558

186,00

Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 januari 2010, worden per 1 juli 2010 verhoogd met 0,60%.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2010 worden per 1 juli 2010 verhoogd met 0,60%.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2010, worden per 1 juli 2010 verhoogd met 0,60%.

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink