Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Beleidsregels SVB 2010[Regeling vervallen per 25-08-2011.]

Geldend van 01-10-2010 t/m 24-08-2011

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 2 juni 2010, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2010 (Besluit Beleidsregels SVB 2010)

Artikel 2 [Vervallen per 25-08-2011]

Het Besluit Beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 10 juli 2009, nr. 10320) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 25-08-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 25-08-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 2 juni 2010

De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,

E.F. Stoové

Bijlage [Vervallen per 25-08-2011]

[Red: Ligt ter inzage gelegd bij de Sociale verzekeringsbank.]