Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens 2010

Geldend van 16-06-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juni 2010, nr. WJZ/10083738, houdende aanwijzing van het hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Financiën en van de Algemeen directeur Douane;

Besluit:

Artikel 1

Als hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens wordt aangewezen de Algemeen directeur Douane als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juni 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven