Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling aanvullende bekostiging ex artikel 2 Regeling aanvullende bekostiging [...] tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011

Geldend van 26-05-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 mei 2010, nr. VO/BVB/207218, houdende de vaststelling van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011, voor het schooljaar 2010/2011

Artikel 1

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011, bedraagt voor het schooljaar 2010/2011 per leerling € 60 met een minimum van € 18.000,– per school.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart