Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling klokuren 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2014.]

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2010 IVV/LZW/2010/6303, tot vaststelling van de Regeling klokuren 2010

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2014]

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2010.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klokuren 2010.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner