Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling legitimatiebewijs Kadasterwet

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Regeling vaststelling legitimatiebewijs Kadasterwet

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 7b, derde lid, van de Kadasterwet,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Kadasterwet wordt vastgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 1 december 2003

Raad van Bestuur,

J.W.J. Besemer

Bijlage

Bijlage 246499.png

Deze bijlage behoort bij de regeling van 1 december 2003, nr. 03.030830

Raad van Bestuur,

J.W.J. Besemer