Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 29-04-2010 t/m 31-03-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 20 april 2010, kenmerk 5650915/10, houdende aanwijzing van het Nederlands Forensisch Instituut als hulpverleningsdienst van het Ministerie van Justitie

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangewezen: het Nederlands Forensisch Instituut.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin