Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Regeling omgevingsrecht

Geldend op 01-10-2010


 • Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  ’s-Gravenhage, 30 maart 2010
  De

  Minister

  van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  J.C. Huizinga-Heringa