Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Besluit omgevingsrecht

Geldend op 20-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

  ’s-Gravenhage, 25 maart 2010

  Beatrix

  De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  ,

  J. C. Huizinga-Heringa

  De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  ,

  J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

  Uitgegeven de eerste april 2010

  De Minister van Justitie

  ,

  E. M. H. Hirsch Ballin