Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing Inspectie voor de Gezondheidszorg ex Besluit in-vitro diagnostica

Geldend van 19-03-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 maart 2010, nr. GMT\MVG-2980626, houdende aanwijzing Inspectie voor de Gezondheidszorg op grond van het Besluit in-vitro diagnostica

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 9, derde en vierde lid, van het Besluit in-vitro diagnostica,

Besluit:

Artikel 1

De volgende instantie wordt aangewezen:

Staatstoezicht voor de Volksgezondheid,

Inspectie voor de Gezondheidszorg

St. Jacobsstraat 16

3511 BS Utrecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink