Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra-Programma subsidieplafond 2010)[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 17-03-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 maart 2010, nr. DZO-0010/2010, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra-Programma subsidieplafond 2010)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2 en 2.3, onder a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Matra-Programma geldt voor de periode 1 april 2010 tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Europese Samenwerking

,

I.M. de Jong