Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns

De Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel IV, tweede lid, van de Wet van 23 december 2009, Stb. 2009, 608;

Besluit:

Artikel I

Artikel III, eerste lid, van het Besluit van 23 december 2009, Stb. 2009, 614, is van overeenkomstige toepassing op de overbrengingen van accijnsgoederen, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns.

Artikel II

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter uitvoering van implementatie horizontale richtlijn accijns.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

J.C. de Jager