Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geldend van 16-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

De minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is € 5.993.

Artikel 2

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan