Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2010[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 13-02-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 februari 2010, nr. BJZ2010002631, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling voor het jaar 2010 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2010)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2010: € 6.700.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

De Regeling koopsubsidieplafond 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan