Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2014

Beschikking vaststelling subsidieplafond 2010

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op artikel 8 van de subsidieverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:

  • Detailhandel Nederland € 1.249.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum bedrag van € 1.334.700,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBD)

  • Centrale vereniging Ambulante Handel € 163.900 eventueel verhoogd tot maximaal € 172.500,- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma POBAD)

  • MKB - Nederland € 267.000,--. (Ondersteuning belangenbehartiging detailhandel Nederland)

  • CNV Dienstenbond € 478.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 503.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FNV Bondgenoten € 1.027.400,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 1.081.500,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FHKN € 71.300,-- eventueel verhoogd tot een maximum van € 75.000,-- in verband met aangegane verplichtingen. (Programma PPD)

  • FNV Bondgenoten/CNV Dienstenbond € 118.000,- (project thema avonden).

  • FHKN maximaal € 87.400,- (project bewustwording energie besparing werknemers).

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010

Dit besluit zal in het Mededelingenblad en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (PBO blad) worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2009

G.J.L.M. Vermeer

voorzitter

R.C.B. de Jong

secretaris