Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2009[Regeling vervallen per 03-05-2014.]

Geldend van 08-11-2009 t/m 02-05-2014

Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2009

De voorzitter van het Productschap Wijn heeft,

gelet op de artikelen 3, 4, en 7 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003, op 13 oktober 2009 het volgende besluit genomen.

Artikel 1 [Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2008 in flesverpakking te vervoeren vanaf 12 oktober 2009, 8:00 uur, onder voorbehoud van aflevering aan de detailhandel.

Artikel 2 [Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid van Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2009 in bulk te vervoeren vanaf 12 oktober 2009, 8:00 uur.

Artikel 3 [Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter