Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009[Regeling vervallen per 20-12-2009.]

Geldend van 14-11-2009 t/m 19-12-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 houdende vaststelling van het gebied waar infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum is uitgebroken en bestreden wordt (Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009)

De voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2 van het Interim-Besluit bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009.

Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 20-12-2009]

In het gebied aangegeven op de kaart in de bijlage is de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum vastgesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 20-12-2009]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum (PPE) 2009.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 29 oktober 2009

J.J. Ramekers

voorzitter

Bijlage bij Besluit gebiedsvaststelling bestrijding infectueuze coryza en Slamonella Gallinarum (PPE) 2009 [Vervallen per 20-12-2009]

Bijlage 246196.png