Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer)

Geldend van 11-02-2010 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 november 2009, nr. bca-2009.05512/2);

Besluiten:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2009

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

directeur Directie Informatievoorziening

,

E.G.M. Edelbroek

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]