Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010)[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 09-02-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 januari 2010, nr. DCM/MO-016/10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

M.T.G. van Daalen