Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten[Regeling vervallen per 01-03-2012.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van 15 december 2009 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot het inkomen, bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de vaststelling van dat inkomen en de periode waarop die vaststelling betrekking heeft (Inkomensbesluit Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 2. Omschrijving inkomen [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 3. Uitbreiding omschrijving inkomen [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 4. Vakantiebijslag [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 5. Vaststelling inkomen per dag van de jonggehandicapte [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 6. Omrekening [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 7. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-03-2012]

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 01-03-2012]