Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2010/2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2011.][Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-09-2010 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2010/2011

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiecategorie

H. (openbaar accountants)

1.539

M. (intern accountants en overheidsaccountants)

1.026

L. (accountants in business)

513

G. (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

154

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2010.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2010/2011.

De

ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.