Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing normen ex artikel 692, tweede lid, Burgerlijk Wetboek Boek 7[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 30-06-2015

Regeling houdende aanwijzing van normen als bedoeld in artikel 692, tweede lid, van Boek 7, titel 10, afdeling 11, van het Burgerlijk Wetboek

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 692, tweede lid, van Boek 7, titel 10, afdeling 11, van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2015]

De normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2 worden aangewezen als normen als bedoeld in artikel 692, tweede lid, van Boek 7, titel 10, afdeling 11, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag dat het bij koninklijke boodschap van 30 december 2008 ingediende voorstel van wet tot tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag (31 833) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner