Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad,

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Dienst van de Huurcommissie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

mede namens:
de

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos