Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Successiewet 1956, intrekking beleidsbesluiten[Regeling vervallen per 02-01-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 01-01-2010

Successiewet 1956, intrekking beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit worden beleidsbesluiten ingetrokken in het kader van de wijziging van de Successiewet 1956 e.a. per 1 januari 2010.

1. Inleiding [Vervallen per 02-01-2010]

De Successiewet 1956 is per 1 januari 2010 herzien. Door deze wijzigingen wordt een aantal beleidsbesluiten ingetrokken.

2. De gevolgen van de herziening voor beleidsbesluiten [Vervallen per 02-01-2010]

De bestaande beleidsbesluiten zullen worden aangepast aan de gewijzigde wet. Daarnaast wordt een aantal besluiten ingetrokken. Hierna volgt een overzicht van de besluiten die in dit kader worden ingetrokken.

3. Ingetrokken regelingen [Vervallen per 02-01-2010]

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

4. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 02-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Dit besluit vervalt op 2 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2009

De

staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager