Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap NL[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 7 december 2009, nr. FEZ/9204613, houdende instelling van de baten-lastendienst Agentschap NL

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Agentschap NL.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Het Instellingsbesluit Agentschap EVD, het Instellingsbesluit baten-lastendienst Bureau voor de Industriële Eigendom en het Instellingsbesluit baten-lastendienst SenterNovem worden ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap NL.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos