Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vereenvoudiging administratieve procedures regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2009, nr. Z/VV-2973800, houdende vereenvoudiging van de administratieve procedures van de regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 70, tiende lid, Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel III

  • 1 Verzoeken tot het doen van uitkeringen als bedoeld in artikel 6.4.1 van de Regeling zorgverzekering, die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling, komen ten laste van het saldo van de rekening van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt.

  • 2 Verzoeken tot het doen van uitkeringen als bedoeld in artikel 6.4.1, vijfde lid, van de Regeling zorgverzekering, die betrekking hebben op 2009 en die zijn ingediend na inwerkingtreding van deze regeling maar voor 1 april 2010, komen ten laste van het saldo van de rekening van het jaar 2009.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink